SALSA DANSSCHOOL CORASON
CASINO (geen rueda!) - NAMEN VAN DE FIGUREN met korte beschrijving


Salsa dansschool CoraSon, Utrecht
; bijgewerkt 09-04-2023.


De casino is de moeder van de rueda de casino. Haar karakter, zonder de meer ingewikkelde figuren uit de rueda, is te vergelijken met die van de son. Zij wordt op de "1" gedanst, en niet op de "2" zoals de son.
Kenmerkend voor de casinostijl die wordt behandeld is dat de dame vanaf tel "1" in de muziek naar voren wordt geleid
(behalve in pasje "1", "mambo"). En dus niet, zoals in de salsa, naar achteren (bijvoorbeeld in haar enchufe, die begint met een achterstap).
Juist vanwege haar karakter, die lijkt op die van de son, is zij uitstekend als een son te dansen, dus op de "2".

 

 

Cada ("subtiele" opening)
Speciale opening vanuit basispas 'voor en achter' ('mambo'). Op tel 5 en 6 laat de heer de dame 2 voorstappen doen, en op tel 7 laat hij haar een 1/2 draai rechtsom maken, zodat beiden naast elkaar staan. De pasjes van de heer zijn op de 5, 6 en 7: hoekstap, links en voor (sluit aan).

Desplazamiento (verplaatsing)
In de basisuitvoering (
basis desplazamiento) loopt het paar vooruit in de 1,2,3 waarbij de heer slechts met zijn linkerhand de dame bij haar rechterhand vast heeft; op de 2,3 draait de heer half linksom, zodat ze nu naast elkaar staan, waarbij de heer haar nu ook met zijn rechterhand vast heeft. De 5,6,7 is gelijk aan die van de dile que no; met een open eind (heer heeft de dame slechts met zijn linkerhand vast bij haar rechterhand) als de heer de desplazamiento wil voortzetten, en met een gesloten eind (basishouding) als hij de desplazamiento wil eindigen. 
 

Vacila con mano (ook wel 'hecho'); vacila

Heer houdt de dame met zijn linkerhand bij haar rechterhand vast. Na een voorstap van haar op de 1, draait hij haar rechtsom op de 2 en 3 (zij staat nu met haar rug voor hem). Op de 5 buigt zij rechtsaf, op 6 volgt een voorstap en op 7 heeft hij haar een 1/2 draai rechtsom gedraaid. Zij staat nu naast hem, en hij heeft haar nu ook met zijn rechterarm vast (op haar rug).

 

De vacila is de losse variant; na de inzet voor de dame om rechtsdraaiend voor de heer langs te gaan, laat de heer haar los op de 3 met een korte zwiep, en vangt haar op met zijn rechterarm, zodat ze nu naast elkaar staan. 
 

Aquajea
Gelijk aan de aquajea in de rueda de casino met een belangrijk verschil; de dame wordt op de 1,2 en de 5,6 naar voren geleid, en zij draait op de 3 en de 7 (in de aquajea in de rueda de casino wordt de dame op de tellen 1 en 5 naar achteren geleid).

Rodeo
De heer leidt de dame rechts om zich heen in 2 maten, bijvoorbeeld aan het eind van een vacila con mano; i.p.v. dat de heer haar op de 7 ook met zijn rechterhand vast heeft, begint hij de rodeo. Op 7 heeft de heer zijn linkerarm hoog en al
achter zijn hoofd; hij heeft op de 7 een voorstap naar links gemaakt. In de volgende 2 maten maakt hij, met een overstap en een hoekstap, een kleine cirkel. Aan het eind staan de heer en de dame naast elkaar.

Rodeo inverso

Vanaf de positie dat de dame rechts naast de heer staat, waarbij hij haar met zijn beide handen vast heeft (met zijn rechterhand op haar rug). De heer leidt de dame links om zich heen in 2 maten. Hij begint de 1e maat met een dile que
no
. Op 5 beweegt hij al zijn linkerarm omhoog, en op 6 is die arm al over zijn hoofd. Uiterlijk op tel 1 heeft hij haar vast zoals in de beginpositie.

Saloneo

Een desplazamiento die tegengesteld is aan de beweging van de basis desplazamiento.

Uitgangspositie: dame staat rechts naast heer en heer heeft haar met beide handen vast, met zijn rechterhand op haar rug. Op de 1 en 2 maken zij beiden voorstappen, en op de 3 draait hij een 1/2 draai rechtsom. Beiden staan nu in de basishouding. Op de 5,6 en 7 volgen de stapjes zoals in de cada.