SALSA DANSSCHOOL CORASON
CASINO (geen rueda!) - NAMEN VAN DE FIGUREN met korte beschrijving


Salsa dansschool CoraSon, Utrecht
; bijgewerkt 06-03-2019.


De casino is de moeder van de rueda de casino. Haar karakter, zonder de meer ingewikkelde figuren uit de rueda, is te vergelijken met die van de son. Zij wordt op de "1" gedanst, en niet op de "2" zoals de son.
Kenmerkend voor de casinostijl die wordt behandeld is dat de dame vanaf tel "1" in de muziek naar voren wordt geleid
(behalve in pasje "1", "mambo"). En dus niet, zoals in de salsa, naar achteren (bijvoorbeeld in haar enchufe, die begint met een achterstap).
Juist vanwege haar karakter, die lijkt op die van de son, is zij uitstekend als een son te dansen, dus op de "2".

 

 

Cada ("subtiele" opening)
Speciale opening vanuit pasje "1" (mambo). Op tel 6 en 7 stapt de heer licht vooruit, en beweegt hij de dame tegelijkertijd naar rechts; beide staan nu naast elkaar.

Desplazamiento (verplaatsing)
In de basisuitvoering (
basis desplazamiento) loopt het paar vooruit in de 1,2,3 waarbij de heer slechts met zijn linkerhand de dame bij haar rechterhand vast heeft; op de 2,3 draait de heer half linksom, zodat ze nu naast elkaar staan, waarbij de heer haar nu ook met zijn rechterhand vast heeft. De 5,6,7 is gelijk aan die van de dile que no; met een open eind (heer heeft de dame slechts met zijn linkerhand vast bij haar rechterhand) als de heer de desplazamiento wil voortzetten, en met een gesloten eind (basishouding) als hij de desplazamiento wil eindigen. 
 

Hecho (of: vaste vacila)

Heer houdt de dame met zijn linkerhand bij haar rechterhand vast en doet de vasta vacila; zij buigt, al rechtsdraaiend, rechts voor de heer langs, en staat aan het eind naast hem; hij heeft haar nu ook met zijn rechterarm vast (op haar rug).

(de vacila is de losse variant; na de inzet voor de dame om rechtsdraaiend voor de heer langs te gaan, laat de heer haar los, en vangt haar op met zijn rechterarm, zodat ze nu naast elkaar staan). 
 

Paseala
Gelijk aan de paseala in de rueda de casino met een belangrijk verschil; de dame wordt op de 1,2 en de 5,6 naar voren geleid, en zij draait op de 3 en de 7 (in de paseala in de rueda de casino wordt de dame op de tellen 1 en 5 naar achteren geleid).

Rodeo
De heer leidt de dame rechts om zich heen, bijvoorbeeld aan het eind van een hecho; i.p.v. dat de heer haar op de 7 ook met zijn rechterhand vast heeft, begint hij de rodeo.

Rodeo inverso

De heer leidt de dame links om zich heen, bijvoorbeeld tijdens een dile que no met een open eind; de rodeo inverso start dan op de 6, waarbij de heer zijn linkerarm omhoog brengt, om die vervolgens op tel 7 over zijn hoofd te doen.

Saloneo

Een desplazamiento die tegengesteld is aan de beweging van de basis desplazamiento; de dame wordt van links naar rechts voor de heer geleid. In afwijking van de basis desplazamiento blijft de heer haar met 2 handen vasthouden.