SALSA DANSSCHOOL CORASON

DANSEN IN DE RIJKE CUBAANSE STIJL

salsa, rueda de casino, son, casino

WELKOM

WAAROM CUBAANS?

NIEUWS(BRIEF)

GRATIS PROEFLESSEN

BEGINNERSCURSUS 1

INSTROOM

ROOSTER

KOSTEN en AANMELDEN

LES INFORMATIE

LOCATIE

CONTACT en ROUTE

HISTORIE en STIJLEN

CURSISTEN INFORMATIE

FOTO'S

LINKS

CORASON op FACEBOOK

SALSA FEESTEN
CORASON

SALSA BEAT MACHINE
ritmes en instrumenten

HISTORIE en STIJLEN
 

HISTORIE
De oorsprong van de salsa ligt in de son uit Cuba. Zij is, met de andere soorten Cubaanse muziek, ontstaan uit de vermenging van Afrikaanse ritmes en Europese melodieŽn. De ritmes namen de slaven uit Afrika mee (die vanaf de eerste helft van de 16e eeuw werden verscheept), en de melodieŽn werden door de Spanjaarden meegenomen (die vanaf de ontdekking door Columbus in 1492 Cuba overheersten).
(Zo is op overeenkomstige wijze, door de invloed van Afrikaanse slaven en Franse overheersers, in Santo Domingo -tegenwoordig HaÔti en de Dominicaanse Republiek- de merengue en de bachata ontstaan).


Omstreeks 1920 was de son de meest populaire muziek en dans voor de Cubanen uit alle lagen van de bevolking. "Guantanamera" van Joseito Fernandez werd over de hele wereld bekend. De bekendheid in het heden is vooral aan de Buena Vista Social Club te danken.

Al vanaf 1910 maakte ook Puerto Rico kennis met de son. Nadat de Puertoricanen in 1917 het Amerikaanse staatsburgerschap kregen, vestigden velen van hen zich in de Verenigde Staten, in het bijzonder in "El Barrio", de Latijnse wijk van New York, in de hoop daar een betere toekomst te vinden. In deze wijk kwam omstreeks 1970 de muziekvorm salsa tot ontwikkeling, evenals de dansvorm Puertoricaanse salsa, ook aangeduid als de salsa New York stijl.

                

                                            Sexteto Occidente, New York 1926

In Los Angelos is men deze stijl anders in de muziek gaan dansen, en heeft daarmee haar eigen stijl ontwikkeld: de salsa LA stijl. Die manier sluit meer aan bij de Europese ritmes.
De
salsa LA stijl is hier de meest gangbare dansvorm.

Vanaf 1980 maakte men ook op Cuba kennis met de salsamuziek. Men gaf een eigen karakter aan die muziek, waardoor weer nieuwe vormen ontstonden zoals de timba, nu erg populair onder vooral de jongere Cubanen.
Als dansvorm heeft Cuba ook een eigen karakter gegeven aan de salsa, de salsa Cubana.


STIJLEN
NOORD AMERIKAANS
De meest voorkomende salsastijl die wij hier in Europa kennen is de
salsa LA stijl. Met als basis linksvoor en rechtsachter, en dansend op tel 1 van de muziek. Het karakter van deze stijl is vooral veel en snel "draaien, draaien en draaien", met name voor de vrouwen.

De hier veel minder gangbare salsa New York stijl
kenmerkt zich door andere basisstappen en doordat gedanst wordt met het accent op de tweede tel van iedere maat; deze stijl wordt daarom ook wel 'dance on 2' genoemd. Het karakter van deze stijl lijkt op die van de salsa LA stijl, maar door haar specifieke kenmerken wordt zij als wat rustiger ervaren.
De naamgeving
'dance on 2' kan tot verwarring leiden, omdat zij suggereert dat op de tweede tel wordt gedanst, hetgeen niet juist is; men danst op tel 1, maar met het accent op de '2'!
Echt op tel 2 wordt de Cubaanse son gedanst.
Kenmerkend voor zowel de salsa LA- als de salsa New York stijl is dat ze beiden plaatsgebonden zijn. Men blijft op dezelfde plek, waarop de partners hoogstens wisselen van positie.
Dit in grote tegenstelling tot de Cubaanse stijl.

CUBAANS

Zie WAAROM CUBAANS?