SALSA DANSSCHOOL CORASON

DANSEN IN DE RIJKE CUBAANSE STIJL

salsa, rueda de casino, son, casino

WELKOM

WAAROM CUBAANS?

NIEUWS(BRIEF)

GRATIS PROEFLESSEN

BEGINNERSCURSUS 1

INSTROOM

ROOSTER

KOSTEN en INSCHRIJVEN

LES INFORMATIE

LOCATIE

CONTACT en ROUTE

HISTORIE en STIJLEN

CURSISTEN INFORMATIE

FOTO'S

LINKS

CORASON op FACEBOOK

SALSA FEESTEN
CORASON

SALSA BEAT MACHINE
ritmes en instrumenten

KOSTEN en INSCHRIJVEN

De salsa cursussen hebben schappelijke prijzen (
5 per les),
en zijn daardoor ook aantrekkelijk
voor studenten en anderen met een laag inkomen!

KOSTEN ALGEMEEN
Een cursusseizoen, van september t/m juni, is verdeeld in 2 lesblokken;
blok 1 van sept. t/m dec. en blok 2 van jan. t/m juni.

Men volgt de lessen en betaalt per blok,
de lessen (van 1 uur) kosten daarin slechts 5 per stuk.
(bij tussentijdse instroom betaalt men pas vanaf de datum van instroom).
Wil je mij, i.v.m. de groepssamenstelling, a.u.b. doorgeven indien je niet doorgaat met een volgend blok van lessen?
 

 

KOSTEN PER LESBLOK

Blok 1 van 21 september t/m 15 december 2020

maandagen: 12 lessen
dinsdagen: 12 lessen60
60
 

Blok 2 van ? januari t/m ? juni 2021

Let op!: Lesgeld van maandag verschilt van dinsdag
wegens verschillend aantal lessen

maandagen: ? lessen
dinsdagen: ? lessen

?

?INSCHRIJVEN
Inschrijving vooraf is niet nodig.
Tijdens de lessen zijn er inschrijfformulieren beschikbaar.
Vul zo'n formulier in a.u.b. en geef dat terug aan mij.
Een inschrijfformulier (e-mailadres, tel.nr. etc.) hoeft maar 1x te worden ingevuld;
wijzigingen in persoonsgegevens a.u.b. doorgeven.

BETALING
Betaling van het lesgeld gebeurt door overmaking op rekening NL96 INGB 0006 3323 92
ten name van Bewonersinitiatief Salsa Lunetten.
Onder vermelding van naam, lesdag, lestijd en lesperiode.
Eventueel kun je ook contant betalen (a.u.b. gepast).
Betaling graag binnen 30 dagen na aanvang.

Salsa dansschool CoraSon verricht haar bezigheden voor het Bewonersinitiatief Salsa Lunetten.
Het Bewonersinitiatief is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
60005459.