SALSA DANSSCHOOL CORASON

DANSEN IN DE RIJKE CUBAANSE STIJL

salsa, rueda de casino, son, casino

WELKOM

WAAROM CUBAANS?

NIEUWS(BRIEF)

GRATIS PROEFLESSEN

BEGINNERSCURSUS 1

INSTROOM

ROOSTER

KOSTEN en INSCHRIJVEN

LES INFORMATIE

LOCATIE

CONTACT en ROUTE

HISTORIE en STIJLEN

CURSISTEN INFORMATIE

FOTO'S

LINKS

CORASON op FACEBOOK

SALSA FEESTEN
CORASON

SALSA BEAT MACHINE
ritmes en instrumenten

WAAROM CUBAANS?
 

Omdat de Cubaanse stijl zo fijn danst.
En ze is rijk aan inhoud; ze heeft
diverse vormen, van speels tot stijlvol.

Ik leer u de
Cubaanse salsa (salsa Cubana),
de rueda de casino (Cubaanse salsa in een cirkel),
de Cubaanse son (son Cubano)
en de casino.
foto van Mitsubis


VERGELIJKING CUBAANSE SALSA MET DE SALSA LA STIJL

* WAAR IN DE MUZIEK?
De Cubaanse salsa wordt, gelijk aan de salsa LA stijl, gedanst op tel 1.

* BASISSTAPPEN
De Cubaanse salsa en de salsa LA stijl worden beiden gedanst met linksvoor en rechtsachter.
Karakteristiek aan de Cubaanse salsa is de guapea; aparte basisstappen die kunnen worden gebruikt als inzet voor figuren (links op de plaats en rechtsvoor voor de heer, voor de dame tegengesteld; in de rueda de casino is deze inzet d basis).

* VERPLAATSINGEN OVER DE DANSVLOER
In de Cubaanse salsa beweegt men zich k door de zaal, met diverse desplazamientos; zo kom je nog eens ergens anders!
De salsa LA stijl houdt je op n plaats, met hoogstens een plaatswisseling tussen de dame en de heer.

* DRAAIEN, SNELHEID
In de Cubaanse salsa worden de draaien in het algemeen, die overeenkomstig zijn aan die van de
salsa LA stijl, over meer tellen in de muziek verspreid. Ze zijn dus wat rustiger, en worden in het algemeen als meer aangenaam ervaren. Ze vormen door haar grotere gelijkmatigheid en vorm ook meer een geheel met de rest van de dans.
In de salsa LA stijl ligt het accent, vanwege haar plaatsgebondenheid, vooral op de draaien. De draaien overeenkomstig aan die van de Cubaanse salsa zijn al wat sneller. Bij de draaien op de plaats lijkt de uitdaging zo veel mogelijk te draaien in een zo een kort mogelijke tijd. Het is veel meer "hollen of stil staan" (draaien of basisstappen), en dan vooral "hollen"; draaien, draaien en nog eens draaien.

* DRAAIEN, MANNEN EN VROUWEN
In de Cubaanse salsa draaien zowel de vrouwen als de mannen.
In de salsa LA stijl zijn het bijna alleen maar de vrouwen die draaien.

* BEWEGEN OM ELKAAR HEEN
In de salsa Cubana bewegen de dansers zich in de figuren zo mogelijk k om elkaar heen.
Vanwege haar plaatsgebondenheid gebeurt dit veel minder in de salsa LA stijl.


CONCLUSIE:
De Cubaanse salsa is een rijke dans. Zij bestaat uit veel meer dan alleen maar draaien en figuren; verplaatsingen over de dansvloer en bewegingen om elkaar heen zijn wezenlijke bestanddelen en zorgen voor een grote variteit. De draaien zijn over het algemeen rustiger en gelijkmatiger dan die van de salsa LA stijl, en vormen een passend geheel met de andere onderdelen van de dans.
De salsa LA stijl is wat betreft haar plaatsgebondenheid een starre dans; men blijft op n plek op de dansvloer. Naast de basisstappen brengen slechts de draaien en figuren beweging aan haar, en daarop ligt dan ook het accent in die dans. Dit wordt nog eens benadrukt door de snelheid van de draaien, in het bijzonder de draaien op de plaats; hoe sneller, hoe beter. En het zijn vooral de vrouwen die draaien.

De salsa LA stijl is daarom vooral een showdans. Voor de vrouwen: Kijk eens hoe veel en hoe snel ik kan draaien! En voor de mannen: Kijk eens hoe veel en hoe snel ik de vrouw kan laten draaien!
De Cubaanse salsa is er om gewoon fijn te dansen met elkaar, met een grotere variteit aan soorten dansbewegingen, die samen een mooi geheel vormen. De rijkdom is het dansen met elkaar, dan hoef je "geen show meer te stelen".


RUEDA DE CASINO
In de rueda de casino wordt de Cubaanse salsa met z'n allen in een cirkel gedanst.  n persoon geeft aan welke figuren er gedaan worden, waaruit vaak een wisseling van danspartner volgt.
Het is leuk om zo te dansen, ook omdat het natuurlijk wel eens mis gaat. En het is een uitstekende  oefening om de figuren te leren, die -enigszins aangepast- weer in de Cubaanse salsa, als paar gedanst,  terugkomen.


CUBAANSE SON
De Cubaanse son is de gracieuze moeder van de salsa. Het is een stijlvolle dans
op doorgaans langzamere, en meer traditioneel georinteerde muziek, met name de son montuno (er zijn echter ook snelle sons!). In vergelijking met de Cubaanse salsa zijn de figuren rustiger en veel minder talrijk; de nadruk ligt, veel meer dan bij de Cubaanse salsa, op het stijlvol dansen in de basishouding met oog voor detail en accentuering in de muziek, en op verplaatsingen ("desplazamientos") door de zaal.
Bijzonder voor de Cubaanse son is dat zij gedanst wordt "contra tiempo", niet op de "1", maar op de "2" in de muziek. Zo dans je totaal anders in de muziek dan op de eerste tel!
De Cubaanse son is niet alleen mooi en fijn om te dansen, maar zij biedt ook welkome aanvullingen op de salsa.
En de muziek is prachtig; bijvoorbeeld het vrij bekende nummer "Chan Chan" van de Buena Vista Social Club is een son!


CASINO
De casino is de moeder van de rueda de casino. Het karakter van de basisvormen van deze dans (zonder de meer ingewikkelde figuren uit de rueda de casino) is te vergelijken met die van de son;
mooie, elegante, niet ingewikkelde bewegingen (maar beide dansen vragen een juiste timing!) en zeer zeker ook verplaatsingen ("desplazamientos") door de zaal, nog wel meer dan bij de son.
In tegenstelling tot de son wordt de casino gedanst op de "1", gelijk aan de
Cubaanse salsa.
Bijzonder voor de casino is dat zij gedanst wordt met telkens een voorstap voor de dame op de "1".