SALSA DANSSCHOOL CORASON

DANSEN IN DE RIJKE CUBAANSE STIJL

salsa, rueda de casino, son, casino

WELKOM

WAAROM CUBAANS?

NIEUWS(BRIEF)

GRATIS PROEFLESSEN

BEGINNERSCURSUS 1

INSTROOM

ROOSTER

KOSTEN en AANMELDEN

LES INFORMATIE

LOCATIE

CONTACT en ROUTE

HISTORIE en STIJLEN

CURSISTEN INFORMATIE

FOTO'S

LINKS

CORASON op FACEBOOK

SALSA FEESTEN
CORASON

SALSA BEAT MACHINE
ritmes en instrumenten

WAAROM CUBAANS?
 

Omdat de Cubaanse stijl zo fijn danst.
En ze is rijk aan inhoud; ze heeft
diverse vormen, van speels tot stijlvol.

Ik leer u de
Cubaanse salsa (salsa Cubana),
de rueda de casino (Cubaanse salsa in een cirkel),
de Cubaanse son (son Cubano)
en de casino.
foto van Mitsubis


VERGELIJKING CUBAANSE SALSA MET DE SALSA LA STIJL

* WAAR IN DE MUZIEK?
De Cubaanse salsa wordt, gelijk aan de salsa LA stijl, gedanst op tel 1.

* BASISSTAPPEN
De Cubaanse salsa en de salsa LA stijl worden beiden gedanst met linksvoor en rechtsachter.
Karakteristiek aan de Cubaanse salsa is de guapea; aparte basisstappen die kunnen worden gebruikt als inzet voor figuren (links op de plaats en rechtsvoor voor de heer, voor de dame tegengesteld).
In de rueda de casino is deze inzet dè basis.

* VERPLAATSINGEN OVER DE DANSVLOER
In de Cubaanse salsa beweegt men zich óók door de zaal, met diverse desplazamientos; zo kom je nog eens ergens anders!
De salsa LA stijl houdt je op één plaats, met hoogstens een positiewisseling tussen de dame en de heer.

* DRAAIEN, SNELHEID
In de Cubaanse salsa worden de figuren in het algemeen, die overeenkomstig zijn aan die van de
salsa LA stijl, over meer tellen in de muziek verspreid. Ze zijn dus wat rustiger, en worden in het algemeen als meer aangenaam ervaren.
In de salsa LA stijl ligt het accent, vanwege haar plaatsgebondenheid, vooral op het doen van zoveel mogelijk figuren. De draaien daarbij, overeenkomstig aan die van de Cubaanse salsa, zijn al wat sneller. Bij de draaien op de plaats lijkt de uitdaging zo veel mogelijk te draaien in een zo een kort mogelijke tijd. Het is veel meer "hollen of stil staan" (draaien of basisstappen), en dan vooral "hollen"; draaien, draaien en nog eens draaien.

* DRAAIEN, MANNEN EN VROUWEN
In de Cubaanse salsa draaien zowel de vrouwen als de mannen.
In de salsa LA stijl zijn het bijna alleen maar de vrouwen die draaien.

* BEWEGEN OM ELKAAR HEEN
In de salsa Cubana bewegen de dansers zich in de figuren zo mogelijk óók om elkaar heen.
Dat gebeurt veel minder in de salsa LA stijl.


CONCLUSIE:
De Cubaanse salsa is een rijke dans. Zij bestaat uit veel meer dan alleen maar figuren en draaien; verplaatsingen over de dansvloer en bewegingen om elkaar heen zijn wezenlijke bestanddelen en zorgen voor een grotere variëteit. De figuren zijn over het algemeen rustiger en gelijkmatiger dan die van de salsa LA stijl.
De salsa LA stijl is wat betreft haar plaatsgebondenheid een starre dans; men blijft op één plek op de dansvloer. Naast de basisstappen brengen slechts de figuren en draaien beweging aan haar, en daarop ligt dan ook het accent in die dans. Dit wordt nog eens benadrukt door de snelheid van de draaien, in het bijzonder de draaien op de plaats; hoe sneller, hoe beter. En het zijn vooral de vrouwen die draaien.

De salsa LA stijl is daarom vooral een showdans. Voor de vrouwen: Kijk eens hoe veel en hoe snel ik kan draaien! En voor de mannen: Kijk eens hoe veel en hoe snel ik de vrouw kan laten draaien!
De Cubaanse salsa is er om gewoon fijn te dansen met elkaar, met een grotere variëteit aan soorten dansbewegingen, die samen een mooi geheel vormen. De rijkdom is het dansen met elkaar, dan hoef je "geen show meer te stelen".


RUEDA DE CASINO
In de rueda de casino dansen paren de Cubaanse salsa in een cirkel. Één persoon geeft aan welke figuren er gedaan worden, waaruit vaak een wisseling van danspartner volgt.
Het is leuk om zo te dansen, ook omdat het natuurlijk wel eens mis gaat. En het is een uitstekende  oefening om de figuren te leren, die -soms enigszins aangepast- weer in de Cubaanse salsa en casino terugkomen.


CUBAANSE SON
De Cubaanse son is de gracieuze moeder van de salsa. Het is een stijlvolle dans
op doorgaans langzamere -, en meer traditioneel georiënteerde muziek, de son.
In vergelijking met de Cubaanse salsa zijn de figuren rustiger, en is er meer ruimte voor het stijlvol dansen in de basishouding en verplaatsingen ('desplazamientos') door de zaal,
met oog voor accentuering in de muziek.
Bijzonder voor de Cubaanse son is dat zij 'contra tiempo' gedanst wordt; niet op de "1", maar op de "2" in de muziek. Zo dans je totaal anders in de muziek dan op de eerste tel!
En de muziek kan prachtig zijn. Bijvoorbeeld 'Chan Chan' van de Buena Vista Social Club.


CASINO
De casino is vorm van de Cubaanse salsa,
waarbij de figuren doorgaans met een voorstap of stap op de plaats worden ingezet, en niet met een achterstap, waardoor het dansen vloeiender wordt.
Deze vorm is populair in Cuba, en wordt daarbuiten bekender, en meer en meer
gedanst.